Анотація програми навчальної дисципліни «Основи педіатрії і гігієни»

Анотація програми навчальної дисципліни «Основи педіатрії і гігієни»

Анотація програми навчальної дисципліни «Основи педіатрії і гігієни»

Анотація програми навчальної дисципліни

«Основи педіатрії і гігієни»

Педіатрія і гігієна дітей раннього та дошкільного віку є базовими знаннями педагогів дитячих дошкільних установ. Дана нормативна дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань про розвиток дитини в нормі і при патології, уявлень про клініку часто зустрічаються захворювань, про профілактику хвороб і догляді за хворим ребенком..Курс закладає основи гуманного ставлення педагога до виховання та догляду за дітьми.

1.Цели курсу «Основи педіатрії і гігієни» є навчання студентів знань з профілактики розвитку захворювань у дітей і основам діагностики часто зустрічаються функціональних розладів і захворювань, санітарно-гігієнічних навичок догляду за здоровою і хворою дитиною на етапах його розвитку.

Дати студентам уявлення про функціональних розладах організму дитини на етапах його розвитку, про часто зустрічаються захворюваннях, дитячих інфекційних хвороби та їх профілактику, вікових особливостях терморегуляції;

Забезпечити навички:

догляду за хворою дитиною,

знання організації виховного процесу з урахуванням профілактики порушень зору і постави у дошкільника;

Розвинути у студентів вміння застосовувати перераховані вище знання та навички на практиці;

Виховати у майбутніх педагогів милосердне ставлення до дітей.

Контроль за самостійною роботою студентів включає написання ними рефератів і виступ з доповідями по можливим бесідам з батьками дошкільнят, що стосуються виховання та догляду за дитиною.

2. Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни

Випускник повинен володіти такими загальнокультурних компетенціями (ОК):

володіє засобами самостійного, методично правильного використання методів фізичного виховання та зміцнення здоров’я, готовий до досягнення належного рівня фізичної підготовленості для забезпечення повноцінної соціальної та професійної діяльності (ОК-10); Випускник повинен володіти такими професійними компетенціями (ПК):

Загальними для всіх видів професійної діяльності (ОПК):

здатний враховувати загальні, специфічні (при різних типах порушень) закономірності та індивідуальні особливості психічного та психофізіологічного розвитку, особливості регуляції поведінки і діяльності людини на різних вікових ступенях (ОПК-1); готовий використовувати методи діагностики розвитку, спілкування, діяльності дітей різного віку (ОПК-3); здатний приймати участь в міждисциплінарному і міжвідомчій взаємодії фахівців у вирішенні професійних завдань (ОПК-10); здатний використовувати здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності, враховувати ризики і небезпеки соціального середовища та освітнього простору (ОПК-12).

У діяльності по психолого-педагогічному супроводу дошкільної, загальної, додаткового і професійної освіти (ПКПП):

здатний організувати спільну та індивідуальну діяльність дітей відповідно до вікових норм їх розвитку (ПКПП-1); готовий застосовувати затверджені стандартні методи і технології, що дозволяють вирішувати діагностичні та корекційно-розвиваючі завдання (ПКПП-2); здатний здійснювати психологічне просвітництво педагогів і батьків з питань психічного розвитку дітей (ПКПП-5); здатний вибудовувати розвиваючі навчальні ситуації, сприятливі для розвитку особистості і здібностей дитини (ПКПП-7);

В області психолого-педагогічного супроводу дітей з ОВЗ в спеціальному і інклюзивну освіту (ПКСПП) готовий застосовувати рекомендовані методи і технології, що дозволяють вирішувати діагностичні та корекційно-розвиваючі завдання (ПКСПП-2); здатний здійснювати збір та первинну обробку інформації про історію розвитку і захворювання дітей з обмеженими можливостями здоров’я різного типу (ПКСПП-3); здатний контролювати стабільність свого емоційного стану у взаємодії з дітьми, що мають ОВЗ та їх батьками (ПКСПП-4); здатний здійснювати психологічне просвітництво педагогів і батьків з питань особливостей психічного розвитку дітей з різними типами порушеного розвитку (ПКСПП-5); здатний ефективно взаємодіяти з педагогами корекційного освітнього закладу та іншими фахівцями з питань розвитку навчаються в комунікативної, ігрової та навчальної діяльності (ПКСПП-6); здатний зібрати і підготувати документацію про дитину для обговорення його проблем на психолого-медико-педагогічному консиліумі освітнього закладу (ПКСПП-7). Здатний виступати посередником між навчаються і різними соціальними інститутами (ПКСП-7).

В результаті вивчення дисципліни «Про знову педіатрії та гігієни », — студенти повинні володіти вище перерахованими знаннями та санітарно-гігієнічними навичками догляду за дітьми на етапах їх росту і розвитку. Навчання курсу: основи педіатрії та гігієни, — покликане формувати гуманне, милосердне, відповідальне ставлення майбутніх психологів і педагогів до виховання ними підростаючого покоління.

3. Зміст дисципліни. Основні розділи

Розділ 1. Введення. Предмет і завдання педіатрії та гігієни дошкільнят.

Розділ 2. Обмін речовин. Порушення обміну речовин у новонароджених, дітей раннього віку та дошкільнят.

Розділ 4. Гігієна харчування. Основи харчування дитини, здорового і з хворобами органів травлення. Паразитарні, бактеріальні та вірусні ураження шлунково-кишкового тракту.

Розділ 5. Адаптація імунітет і захисні сили організму.

Щеплення: вакцинація і ревакцинація. Можливі ускладнення, умови проведення щеплень. Умови проведення щеплень від дитячих інфекцій, туберкульозу та дифтерії.

Розділ 6. Приватні захворювання в дитячому віці.

Хвороби органів дихання .

Ендокринні заболеваніяв педіатрії.

Захворювання жкт.

Хвороби серцево-судинної системи.

Хвороби нирок і сечовивідних шляхів.

Системні захворювання у дітей дошкільного віку.

Розділ 7. Дитячі інфекційні захворювання.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!