Феросплави

Феросплави

Феросплави

[Ferroalloys] — сплави заліза з одним або неск. елементами, получ. преимущ. привчає. извлеч. металів з руд, концентратів, техніч. чистих оксидів і предназ-поч. гл. обр. для легується. і розкисла, стали. чавуну і сплаву. До ф. відносять тж. лігатури і модифікатори (див. Лігатура, Модифікатори).

Осн. компоненти ф. наз. ведущ. елементами, зазвичай це перехідні метали (Se, Ti, V, Cr, Мп, Со, Ni, Zr, Nb, Mo, Та, W та ін.), а тж. метали II ф. (Са, Sr і В) Періодич. системи. Ф. по признач. подразд. на дві гр. ф. масового застосування (т.зв. великі ф.) і спец. (Т.зв. малі ф.). До 1-ї гр. відносять: сплави Si (Fe-Si всіх марок, кристаллич. Si); марганцю. ф. (Fe-Mn, Si-Мп, металеві. Мп); хромисті ф. (Fe-Cr, Fe-Si-Cr, металеві. Сг).

2-я гр. включає: Fe-W і сплави з W (W-Cr, W-Ni); Fe-Mo і лігатури з Mo (Mo-Al-Ti, Mo-Al-Ni, Mo-Al-Cr-Fe); Fe-V і сплави з V (Fe-Si-V, Fe-Mn-V, V-Ca-Si); сплави ЛЗМ (Si-Ca, Si-Ba, Si-Mg, Si-Sr, комплекс, сплави систем Fe-Si-Mg-Ca, Si-Ca-Ba-Fe, Si-Ba-Fe та ін .; Fe- Nb і сплави з Nb (Ni-Nb, Nb-Ta-Fe, Nb-Ta-Mn-Al-Si-Ti та ін.); Fe-Ti і сплави з Ti (Fe-Si-Ti, Ti-Cr- Al, Ti-Cr-Al-Fe, Ti-Ni); Fe-B, Fe-B-Al і лігатури з В (Ni-B, Cr-В та ін.); сплави з Al (Si-Al, Fe -Al, Fe-Si-Al); сплави з РЗМ систем РЗМ-Si, Se-Si-Fe та ін. Кач-во ф. хар-риз. змістом і межами колив. ведущ. елемента, концентр, регламентир. сопутст. домішок (С, S, Р, кол. метали, N та ін.), гранулометричним складом. плоту. механіч. св-ми, темп-рій плавл. утримуючі. неметаллич. включ. О2, Н2 та ін. Осн. способи извлеч . елементів з руд і концентратів, застосува. для вироб-ва ф. класифікують на: електро-, металлотерміч. домен, і електролітич. Елек-тротерміч. методи (непрер. і периодич.) осн. на использов. дуг. печей, до -рие твердженням. вести процес в будь-який газ. середовищі (відновить. окислить. нейтр.) і у вакуумі, а тж. легко і швидко змінювати Мошни. установки з повною автоматиз. її роботи. При металлотерміч. спосіб, вироб-ва ф. использ. тепло химич. реакцій восст. оксидів алюмінієм, кремнієм або кальцієм (див.

Алюмінотермія, силико-Терм, Кааьціетермія). У ряді випадків использ. одноврем. дек. восстановителей. Електролітич. способи осн. на електролізі водних розчинів або розплавлена. солей і использ. для получ. особливо чистих металів.

Осн. кол-во ф. использ. в сталепл. произове для легується. і розкисла, стали. а тж. для легується. і модіфіц. чавуну і сплавів. для вироб-ва химич. з’єдн. в кач-ве вих. матеріалу для защ. покриттів на ме-талліч. конструкціях, при обогащ. корисних ископ. Ф. служать вих. сировиною при получ. особливо чистих веш-в (елементів і з’єдн.) і широко використ. в кач-ве восстановителей в металлотерміч. процесах:

доменні феросплави [blastfurnace ferroalloys] — ф. виплавлено. в домен, печах: дзеркальний чавун (10% Р, а в сплаві ФМнФ5 — 2 30% Мп і; 14% Р;

екзотермічні феросплави [exothermic ferroalloys] — ф. взаємодій. яких брало з рідкою сталлю сопров. екзотерміч. реакціями, забезпечивши, плавл. феросплавів. Е. ф. предст. сбрі-кетіров. механіч. тонко подрібн. шихти. суміш одного або дек. станд. феросплавів з компонентами (А1, Si-феросплавами, окислювачами — селітрою NaNO3, вертоліт, сіллю, легковосстанавлів. оксидами WO3, NiO та ін.). На изгот. екзотерміч. феросплавів со-пряж. з доповнить, матер, витратами, треб. спец. помельного, брікетіровоч. оборудов. що утруднено. застосува. екзотерміч. феросплавів.

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!