Гіпервітаміноз Д у дітей

Гіпервітаміноз Д у дітей

Гіпервітаміноз Д у дітей

У монографії висвітлюється сучасний стан питання про гіпервітамінозі Д у дітей раннього віку — захворюванні, що розвивається як в результаті передозування вітаміну Д, так і при індивідуальній непереносимості цього препарату.

На підставі власного багаторічного досвіду, даних вітчизняної та зарубіжної літератури автори розглядають основні причини гіпервітамінозу Д, його поширення, питання патогенезу захворювання, клініки, діагностики, профілактики та лікування. Крім того, в монографії наведені сучасні дані про вітамін Д і його обменноактівних формах. Гіпервітаміноз Д розглядається як загальне захворювання організму, при якому особливо страждають шлунково-кишковий тракт, нервова і серцево-судинна системи, нирки.

Розраховано на педіатрів, лікарів різних спеціальностей, біохіміків, вітамінології, біологів, фізіологів, патофізіологів і студентів старших курсів медичних інститутів.

Рахіт у дітей є однією з найважливіших проблем в патології дитячого віку. В даний час у зв’язку з успіхами профілактики і лікування рахіту рідко спостерігаються його важкі форми, проте легкі і середньотяжкі все ще поширені (Святкіна, 1971). Як відомо, навіть легко протікає рахіт несприятливо позначається на перебігу і результаті різних дитячих захворювань. сприяючи підвищенню дитячої захворюваності та смертності. У зв’язку з цим в методичних посібниках та посібниках підкреслюється необхідність проведення специфічної профілактики рахіту дітям раннього віку незалежно від умов їх життя і характеру вигодовування (Святкіна, 1964, 1971; Тур, 1966).

На жаль, за останні роки намітилися деякі помилкові установки по застосуванню вітаміну Д для лікування, а також профілактики рахіту у дітей, в результаті почастішали випадки гіпервітамінозу Д. До цих пір лікування та профілактика цієї патології ще недостатньо вивчені, тому лікувально-профілактичні заходи нерідко проводяться несвоєчасно і, отже, виявляються недостатньо ефективними. У зв’язку з цим ми визнали за необхідне висвітлити причини виникнення гіпервітамінозу Д, а також його поширеність в різних клімато-географічних умовах.

Для успішної боротьби з гіпервітамінозом Д необхідна патогенетична спрямованість і своєчасність лікувальних заходів, що неможливо без глибокого вивчення патогенезу, клініки, особливо початкових проявів захворювання у дітей. За останні роки отримані нові експериментально-клінічні дані, що мають велике значення в науковому та практичному плані, які вимагають узагальнення. При гіпервітамінозі Д поряд з різними функціональними і морфологічними змінами велике місце займають порушення різних видів обміну речовин.

Дослідження останніх років показали, що при цьому захворюванні порушуються тканинні процеси.

Однак погляди на механізм виникнення, спрямованість цих порушень, а також на заходи попередження їх розвитку різні. У зв’язку з цим розробка раціональних лікувальних і профілактичних заходів по боротьбі з гіпервітамінозом Д сприятиме запобіганню розвитку важких, а нерідко і необоротних змін в організмі дитини.

Ми вважаємо, що вивчення гіпервітамінозу Д має важливе значення, так як ця проблема тісно пов’язана з питаннями профілактики рахіту та попередження різних можливих ускладнень внаслідок нераціонального застосування вітаміну Д. Тим більше, що у вітчизняній і зарубіжній літературі ми не зустріли спеціальних монографій, присвячених Д -гіпервітамінозу у дітей. Зважаючи на обмеженість обсягу книга не претендує на вичерпне висвітлення всіх аспектів Д-вітамінної інтоксикації у дітей. Перед авторами стояла мета висвітлити основні питання, знання яких необхідно в боротьбі з цією патологією.

Ми вважаємо, що представлені нами дані допоможуть педіатрам зрозуміти сутність Д-гіпо- та Д-гіпервітамінозних станів, які ще нерідкі серед дітей.

Глава I   Сучасні дані про вітамін Д

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!